Mikroskopy cyfrowe 3D i pomiarowe konfokalne systemy światła białego

HIROX EUROPE

Opis produktu

Nowy cyfrowy mikroskop 3D HRX-01 może być teraz połączony z naszym skanerem nano punktowym NPS (konfokalny system światła białego). Doskonałe narzędzie do analizy wizualnej oraz szybkich i precyzyjnych pomiarów 3D o rozdzielczości submikronowej. Chropowatość profilu i powierzchni w sekundach (Ra, Rz, Rt, Sa, Sz...) na dowolnych typach próbek (odblaskowych i przezroczystych) dla szerokiego zakresu zastosowań w R&D, analizie uszkodzeń i kontroli jakości.


Opis techniczny

Mikroskopia optyczna / Mikroskopia konfokalna w świetle białym / Kontrola jakości / Analiza uszkodzeń / Pomiary 3D / Profilometr / R&D / Submikronowa precyzja / Kontrola wizualna / Profil chropowatości i powierzchni / Mikroskopia wysokiej klasy / Motoryzacja do 1500 mm / Powiększenie od 0,1x do 10.000x / Mobilna, modułowa i przenośna